Trivsel- och Ordningsregler

Trivsel och ordningsregler hos oss på Åviken Fly Camp:

  • Campinggästen ska följa gällande regler för brandsäkerhet/avstånd mellan husvagnar, husbilar och tält.  
  • Visa hänsyn till övriga gäster.
  • För allas trivsel ska var och en plocka upp efter sig.
  • Hundar får ej släppas lösa eller vara lösa på campingen.
  • Efter kl. 23.00 ska vi vara lite tystare på campingen.
  • Sunt förnuft gäller !